دارو بود،نزدیک هم بود اما در دسترس نبود!

برچسب:

توسعه بازار ،اعتماد به داروی ایرانی،پرداخت معوقات

قانون دارویی مشکل ندارد، اجرا مشکل دارد

برچسب:

میراث فرهنگی طب ایرانی

برچسب:

نبود قانون؛ بزرگ‌ترین چالش صنعت داروسازی کشور

برچسب:

اصفهان فارما؛ پل بین دانشگاه، صنعت و تجارت

جهان به سمت بازگشت به طبیعت است

 

تداوم همايش طلاي سبز، راهي براي پيشرفت

جای خالی آمارهای دقیق برای سهم بازار گیاهان دارویی

برچسب:

کلاف سردرگم مطلبات تولیدکنندگان دارو ارایه خدمات را با مشکل مواجه کرده است

برچسب:

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرسایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26 

    88203845 21 (98)+

   88198520 21 (98)+