ایران فارما حامی بزرگترین نمایشگاه کتاب­‌های علوم پزشکی

برچسب:

ایران فارما محل آشتی صنعت و رسانه

برچسب:

 ناشران تخصصی بیشتر در ایران فارما 2018

برچسب:

باور به داروی ایرانی را تقویت کنیم

برچسب:

ایران وت، حامی تولید ملی و نمود خودباوری

برچسب:

علوم مهندسی بیش از 50 درصد صنعت داروسازی است

برچسب:

 حمایت از تجهیزات داروسازی، ارتقاء در صنعت داروسازی

مرگ، پنهان در پشت رنگ

بازار مکمل، بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری

تأثیر برجام بر کیفیت و قیمت مکمل‌ها

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرسایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26 

    88203845 21 (98)+

   88198520 21 (98)+