اقدامی ملی با پشتوانه جهانی

نمایشگاه اصفهان فارما ؛ تثبیت‌گر حضور تولیدکنندگان در بازار منطقه

 

درباره‌ نمایشگاه دارویی اصفهان (اصفهان‌فارما)

 

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26