ایران فارما حامی تولیدات داخلی و رونق بخش صادرات دارویی

 

 

 چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دارو وصنایع وابسته (ایران فارما)، توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذاودارو و بامشارکت بیش از 130 انجمن و سازمان و نهاد فعال و حضور بیش از 500 شرکت دارویی و صنایع وابسته 2 الی 4 مهرماه 1397 در مصلای امام خمینی(ره)مرتبط برگزارخواهدشد.

ایران فارما مهم‌ترینرویدادداروییدرسطح خاورمیانهاست که توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و با حمایت سازمان غذا و دارو برگزار می‌گردد. این نمایشگاه جهت به نمایش گذاشتن توان و پتانسیل صنعت دارویی کشور، ارائه آخرین تحولات و دستاوردهای صنعت دارو، آشنایی بابازارهای جدید و ایجاد بستر لازم جهت انتقال دانش فنی،سه دوره تاکنون برپا گردیده است. مشارکت چشمگیر شرکت­‌های داخلی و خارجی از این نمایشگاه حاکی از تلاش دست اندرکاران برگزاری این رویداد در معرفی ظرفیت صنعت دارویی کشور در سطح جهان است. این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه‌های بین‌المللی دارویی CPHI را به عنوان الگوی خود قرار داده است و خود را ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی نمایشگاهی نموده است.

در ادامه نگاهی داشته‌ایم به اهداف نمایشگاه ایران فارما و آنچه در دوره‌های مختلف انجام شد.

ارائه آخرین دستاوردها و نوآوری‌های در زمینه دارو و صنایع وابسته، معرفی ظرفیت و پتانسیل موجود در شرکت‌های فعال در زمینه دارو و صنایع وابسته، تاثیرگذاری بر بازار دارویی داخلی و بین‌المللی، برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی علمی داخلی و بین‌المللی، ایجاد بستر مناسب برای تجارت بین‌المللی در زمینه دارو و صنایع وابسته، حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات در زمینه دارو و صنایع وابسته، تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی از جمله اهداف اصلی نمایشگاه ایران فارما تعریف شده است.در این رویداد بزرگ دارویی، شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی، شرکت های توزیع کننده و یا وارد کنندگان دارو، شرکت های تجهیزات و ماشین آلات دارویی، شرکت های خدمات چاپ و بسته بندی دارو، شرکت های تولید کننده داروهای نو ترکیب و شرکت های دانش بنیان، شرکت های تولید کننده داروهای گیاهی، شرکت های سازنده و وارد کننده مکمل‌ها، مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی داروسازی، شرکت های تجهیزات مراقبتی، شرکت های آرایشی و بهداشتی و همچنین انجمن‌ها، اهالی مطبوعات و نشریات حوزه دارویی حضور جدی و فعالی دارند.همچنین از دوره دوم این نمایشگاه برنامه‌هایمختلفیجهتافزایشاثرگذاریابعادمختلفتجاری،علمیوفرهنگی نمایشگاهدرنظرگرفته و اجرا شد

نگاهی به دوره‌های مختلف ایران فارما

اولین نمایشگاه بین المللی ایران فارما 24 تا 27 شهریورماه 1393 با حضور و مشارکت ده‌ها شرکت داخلی و خارجی و نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت‌‌های تولیدکننده دارو، مواد اولیه و مؤثره دارو، ماشین آلات دارویی، ارائه دهنده خدمات و واردات و صادرات دارو و سایر شرکت‌های مرتبط با این حوزه، خدمات چاپ و بسته‌بندی مرتبط با صنعت داروهای داخلی و خارجی حضور داشتند.

دومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما 24 تا 26 شهریور 1395 در مصلای امام خمینی برگزار گردید و با 22000 بازدیدکننده تخصصی و حضور بیش از 400 شرکت نمایشگاهی داخلی و خارجی برای نخستین بار بزرگترین گردهمایی صنعت داروسازی در ایران و خاورمیانه را شکل داد. از ویژگی های این دوره نمایشگاه برپایی نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی، پزشکی- دانشگاهی بود که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران به عنوان یک رویداد جانبی مهم در دومین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما برگزار شد.

سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما 21 تا 23 شهریورماه 1396 در مصلای امام خمینی برگزار شد. حضور 502 شرکت داخلی و خارجی معتبر فعال در زمینه دارو از 30 کشور صنعتی دنیا و 30000 بازدیدکننده تخصصی، مشارکت و حضور 75 انجمن علمی و دانشجویی حوزه سلامت رشد کمی این رویداد را در قیاس با دوره‌های گذشته نشان می‌داد.

همچنین این نمایشگاه با ارائه برنامه های مختلف از جمله سخنرانی‌های تخصصی، 30 کارگاه موردکاوی و آموزشی همراه با امتیاز بازآموزی، برپایی تورهای روزانه بازدید دانشجویی، کارگاه‌های فرصت‌های شغلی در زمینه ارتقای کیفی این رویداد نیز گام مؤثری نهاد.

همچنین دومین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی، پزشکی- دانشگاهی که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران ، پزشکی- دانشگاهی برپا شد یکی از رویدادهای جانبی سومین نمایشگاه ایران فارما بود.

علاوه بر این، در سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما بهمنظورترویج،تشویقوگسترشفرهنگسلامت نخستین نمایشگاه رسانه‌های سلامت محور، که از رویدادهای نوین دوره سوم نمایشگاه ایران فارما بود؛ فرصتیمناسب رابرایرسانههایحوزهسلامتوپزشکیبرایتعاملباصاحبانصنایع وفعالانبزرگداروییوپزشکیکشورفراهم آورد.

اما وجه تمایزسومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما ، برگزاری دومین نمایشگاه کتابهای تخصصی علوم دارویی وپزشکی–دانشگاهی، برگزاری اولین نمایشگاه رسانه‌های سلامت محور به منظورترویج،تشویق وگسترش فرهنگ سلامت، فراهم سازی فضای گفتگو و ارتباط چهره به چهره باشرکت های فعال داخلی وخارجی در صنعت دارو وایجاد فضاهای تعامل اطلاع‌رسانی ازآخرین تحولات ودستاوردهای صنعت دارو وصنایع وابسته در بولتن روزانه، معرفی توانمندی‌های شرکت‌ها به منظور افزایش صادرات در رویدادهای گوناگون، امکان آشنایی با بازارهای جدید و ایجاد بستر لازم جهت انتقال دانش فنی،معرفی محصولات وتکنولوژی های نوین درفضاهای کارگاهی و   CIP همچنین ایجاد فرصت جذب سرمایه‌‌گذار وارائه خدمات بیمه و گسترش پوشش رسانه‌ای هدفمند و دیجیتال به شمار می‌آمد.

در آستانه چهارمین ایران فارما

چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دارووصنایع وابسته (ایران فارما)، توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران وباهمکاری و زارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان غذاوداروو بامشارکت بیش از 130 انجمن و سازمان و نهاد فعال و حضور بیش از 500 شرکت دارویی و صنایع وابسته 2 الی 4 مهرماه 1397 در مصلای امام خمینی(ره)مرتبطبرگزارخواهدشد. از جمله ویژگی‌های این دوره اختصاص3300 مترمربع فضای نمایشگاهی، حضور بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی درصنعت داروسازی، مشارکت بیش از 30 کشور دنیا، پیش بینی بازدید بیش از 30000 متخصص از نمایشگاه، مشارکت و حضور بیش از 100 انجمن علمی و دانشجویی حوزه سلامت، تشکیل بیش از 45 کارگاه های آموزشی و case study ، بازدید مسئولان و مدیران دولتی داخلی و خارجی از نمایشگاه، مشارکت و حضور شرکت‌های دانش بنیان داروسازی، فرصت جذب سرمایه‌‌گذار وارائه خدمات بیمه، گسترش پوشش رسانه‌ای هدفمند و دیجیتال و مجازی، برگزاری سومین نمایشگاه کتاب های تخصصی علوم دارویی و پزشکی - دانشگاهی، برگزاری دومین نمایشگاه رسانه‌های سلامت محور به منظورترویج،تشویق وگسترش فرهنگ سلامت است.

 استقبالی از اولین لحظه‌ها آغاز شد

دوشنبه 16 بهمن‌ماه، پس از اعلام اینکه زمان ثبت‌نام اولیه شرکت‌های ایرانی آغاز شده؛ سایت ثبت‌نام مورد استقبال گسترده مشارکت‌کنندگان قرار گرفت. بطوریکه در ساعات اولیه پیش ثبت‌نام، بیش از 150 شرکت فعال در حوزه دارو و صنایع وابسته، آمادگی خود را برای حضور در این رویداد تخصصی و اخذ غرفه اعلام کردند.

آمار ارایه شده از پیش‌ثبت‌نام اولیه نمایشگاه ایران فارما 2018 و برنامه‌ریزی برای حضور کشورهای مشارکت کننده در قالب پایون ، حاکی از مشارکت چند برابری است که نوید می‌دهد سال آینده ایران میزبانی " ایران فارمایی" متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است و صنعت داروسازی ایران که در دوران تحریم‌ها با غیبت گسترده شرکت‌های خارجی کمی از دنیای بین‌المللی عقب ماند ، با برگزاری نمایشگاه ایران فارما، با تمام تلاش سعی در رفع کمبودها و برقراری ارتباط گسترده با بازارهای جهانی دارد.

علاقمندان جهت مشارکت و اخذ غرفه در نمایشگاه ایران فارمای این دوره می توانند با شماره‌های دبیرخانه این نمایشگاه 88203845 و88203846 تماس حاصل نمایند و یا به نشانی iranpharmaexpo.com مراجعه نمایند.

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26