در ادامة بازديدهاي مسئولان سازمان غذا و دارو و هيأت مديره سنديکا از خطوط داخلي توليد دارو، در نيمه‌راه شهريور، قرعه به نام «داروسازي بهستان» افتاد تا ميزبان مديرکل ادارة امور دارو و مواد تحت‌کنترل سازمان غذا و دارو و مديران ديگر اين اداره باشد. اين بازديد با برگزاري نشستي ادامه يافت که در رأس آن مديرکل ادارة امور دارو قرار داشت و ساير مديران اين اداره و تعدادي از اعضاي سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران هم در آن گرد آمدند تا با يکديگر در حوزة دارو به بحث و تبادل‌نظر بپردازند. نتيجة اين نشست، به‌زعم دکتر پيام ديندوست، مديرعامل هلدينگ بهفار خوب و مؤثر ارزيابي شد. او در گفت‌وگوي کوتاهي از ايجاد زنجيرة کامل دارويي به‌همت مجموعة بهستان ياد کرد و از پيشنهادهايي گفت که در نشست مشترک با مديران ادارة دارو ارائه شده بود. گفت‌وگوي زير با دکتر پيام ديندوست در پايانِ بازديد دکتر مهرعليان مديرکل ادارة دارو از کارخانة «داروسازي بهستان» در محل همين کارخانه انجام شده است:

 

  آقاي دکتر ديندوست، لطفاً دربارة جزئيات برنامة امروز و بخش رونمايي از داروهاي توليدشده توسط داروسازي بهستان بيشتر توضيح بفرماييد.

 امروز دکتر غلامحسين مهرعليان از کارخانة داروسازي بهستان بازديد کردند و ما هم از فرصت حضور ايشان استفاده کرديم تا از اسم جديد کارخانه، يعني «داروسازي بهستان» رونمايي کنيم. نام قبلي کارخانه «بهستان توليد» بود و از امروز فعاليت ما با نام داروسازي بهستان آغاز شده است.

 درعين‌حال، ما از سه داروي توليدشدة خودمان که توليد تحت‌ليسانس هستند نيز رونمايي کرديم. داروي «اُمنيک» با اسم ژنريک «تامسولوسين» که ساخت کمپاني «استِلاس» ژاپن بود و قبلاً به‌صورت ساخته‌شده و در مقطعي به‌صورت بالک وارد کشور مي‌شد. اکنون خوش‌حاليم که اين دارو همراه با داروي «وزيکِر» که هر دو ساخت کمپاني «استلاس» ژاپن هستند، در کارخانة داروسازي بهستان توليد مي‌شود. اين داروها از مرحله گرانول و با همان کيفيت داروي اصلي به بازار عرضه مي‌شوند. ضمن آنکه کيفيت دارو را مانند داروي اصلي حفظ کرده و به بازار عرضه مي‌کنيم. با اين کار، هزينه‌هاي آن از لحاظ ارزبري کاهش پيدا کرده است. ما خوش‌حال هستيم که تکنولوژي ساخت اين دارو به کارخانة دارويي بهستان منتقل شده است. داروي ديگر، «متفورمين»، توليد شرکت داروسازي «هگزال» است که مصرف بالايي در ميان بيماران ديابتي دارد. تکنولوژي ساخت اين دارو از مرحلة«API»  توسط کمپاني هگزالِ ساندوز سوييس به داروسازي بهستان منتقل شد. علاوه بر ورود اين دارو به بازار، داروهاي ديگري را از کمپاني ساندوز تحت‌ليسانس از «API» در مرحلة توليد داريم که يک ماه ديگر با حضور مسئولان وزارت بهداشت از آن‌ها رونمايي مي‌کنيم.

 

 اهدافي که مجموعة بهستان براي فعاليت‌هاي توليدي خود مشخص کرده چيست؟

مجموعة داروسازي بهستان بعد از چند سالي که از تأسيس آن گذشته به مرحله‌اي رسيده که محصولات را از «API» توليد کند. امروز هم فرصتي فراهم آمد تا مسئولان ادارة غذا و دارو از کارخانه داروسازي بهستان بازديد کنند. خطوط توليد اين کارخانه از «GMP» برخوردار است که تأييدية کمپاني‌هاي مطرح دنيا را هم دارد. تمام قصد ما اين است که داروهايي را که قبلاً به کشور وارد مي‌شده و مردم با استفاده از آن‌ها تحت درمان قرار مي‌گرفتند، توليد کنيم. تأکيد مي‌کنم تلاش ما متمرکز بر حفظ کيفيت است، ضمن آنکه اين فعاليت، هزينة کمتري از نظر ارزي و ريالي براي نظام سلامت خواهد داشت.

 

 پيشنهادهايي که در نشست امروز مطرح کرديد بر چه محورهايي استوار شده؟

ما معتقديم که صنعت دارو صنعت پويايي است. اين صنعت بايد با کمپاني‌هاي بين‌المللي در ارتباط باشد و استاندارد جهاني را رعايت کند. بهتر است بگويم براي پياده‌سازي استانداردهاي جهاني نياز به برقراري اين ارتباط است. مجموعه‌اي مثل داروسازي بهستان که خطوط توليد آن با «GMP» مورد تأييد کمپاني‌هاي خارجي کار مي‌کند، فرصت مناسبي فراهم کرده تا چنين داروهايي در ايران توليد شود. انتظاري که داريم اين است که مسئولان وزارت بهداشت از اين ايده که «داروهاي تحت‌ليسانس فرصتي ايجاد مي‌کنند که داروها با همان کيفيت داروي اصلي در ايران توليد شوند»، حمايت کنند. ما با آگاهي از محدوديت‌هاي ارزي به مسئولان پيشنهاد داده‌ايم که براي اين‌گونه داروها نيازي به ارز دولتي نداريم. تقاضا مي‌کنيم براي آنکه امکان ادامة فعاليت و گسترش فعاليت فراهم شود، اجازه دهند از ارز نيمايي استفاده کنيم. چون سياست وزارت بهداشت اين است که داروهاي وارداتي، در داخل توليد شود و خوب است اين داروها تحت‌ليسانس کمپاني‌هاي اصلي باشد. براي رسيدن به اين هدف، استفاده از ارز نيمايي کمک خواهد کرد. اگر اين داروها کماکان با همان کيفيت داروي برند اصلي، که قبلاً در بازار موجود بود، عرضه شود، احتمال قاچاق و ايجاد بازار سياه که با منع واردات اين داروها ايجاد مي‌شود، کم خواهد شد.

 

 نظر اجمالي شما دربارة نشستي که امروز برگزار شد، چيست؟

نشست امروز به‌خوبي برگزار شد و ما هم از دکتر غلامحسين مهرعليان تشکر کرديم به‌خاطر کار بديعي که در خصوص بازديد شخصي از کارخانه‌ها همراه با تيم مديريتي خود انجام مي‌دهند. انجام اين کار به مذاکره با مديران عامل هلدينگ هاي دارويي نيز مي‌انجامد. بايد يادآوري کنم که چنين فضايي قبلاً وجود نداشت؛ اما امروز به‌همت دکتر مهرعليان اين فضا به‌صورت صميمانه ايجاد شده تا ما بتوانيم مشکلات خود را عنوان کنيم. البته سياست ما از گذشته اين بود که به‌جاي تمرکز بر مشکلات، روي راه‌حل‌ها تمرکز کنيم. تمام تلاش ما اين بود که راه‌حل ارائه کنيم و دکتر مهرعليان هم با روي باز پيشنهاد‌هاي ما را شنيد. قرار است اين پيشنهادها در تيم کارشناسي اداره، تحت‌نظارت ايشان بررسي شود.

 

 در اين جلسه چه پيشنهادهايي از سوي مجموعه «بهستان» ارائه شد؟

پيشنهاد‌هاي ما اين بود که امکان پرداخت روياليتي براي داروهاي تحت‌ليسانس فراهم شود. دربارة داروهاي مشتق از پلاسما، پيشنهاد توليد مراکز پلاسمايي را ارائه کرديم و دربارة واردات دارو هم پيشنهاد کرديم واردات داروهاي غيربيمه‌اي با ارز نيمايي انجام شود تا بتوانيم واردات اين داروها را تضمين کنيم. درخصوص توزيع داروهاي خاص هم پيشنهاد‌هايي داديم که قرار است بررسي شود. اميدوارم اين پيشنهادها پيگيري شود تا به نتيجه برسيم. تمام تلاش مجموعة ما اين است که از دو مسير، داروها را تأمين کنيم که يکي از آن‌ها واردات است. ما به‌عنوان کارگزار سازمان غذا و دارو آنچه را وزارت بهداشت از ما مي‌خواهد، با همان تعداد مدنظر وزارتخانه وارد کشور مي‌کنيم. بر همين اساس، کاملاً مانند بازوي اجرايي سازمان غذا و دارو عمل مي‌کنيم. مجموعة داروسازي بهستان هم شامل کارخانه‌اي توليدي است که امروز از آن بازديد شد و هم داراي بخش توليد پلاسما و داروهاي خوني است. البته پروژه‌هاي ديگري هم براي گسترش کار توليد داريم که با همکاري دانشگاه‌ها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان پيش مي‌رود. مجموعة بهستان در حال سرمايه‌گذاري روي اين پروژه‌هاست. يکي از پيشنهاد‌هايي که مطرح کرديم، دربارة داروهاي خارج از ليست بود که بر اساس قانون مي‌توان آن‌ها را وارد کرد. پيشنهاد ما اين بود که خودمان، در مجموعة بهستان، به‌عنوان نمايندة اصلي اين کمپاني‌ها اين داروها را وارد کنيم.

کارخانة داروسازي بهستان شامل يک خط توليد قرص و کپسول است. در راستاي گسترش همين خطوط قرص و کپسول، خط توليد داروهاي ژنرال نيز گسترش مي‌يابد. همچنين توليد داروهاي فوق تخصصي «هازارد» و «انکولوژي» و «ايمونوساپروسيو» جزو برنامه‌هاي ماست و فضاي ديگري را هم براي توليد شربت و مکمل‌هاي تغذيه‌اي طراحي کرده‌ايم. اکنون چند پروژه براي توليد قراردادي در خارج از مجموعة بهستان توسط برخي شرکت‌هاي داروسازي در حال انجام است که بعد از راه‌اندازي اين خطوط، آن داروها را هم به خطوط خودمان منتقل مي‌کنيم.

 

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26