گفت‌وگو با دکتر سلیمانی

تجویز داروی مناسب نیازمند شناخت بیمار است

  

دکتر فاطمه سلیمانی دارای دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در حال حاضر به‌عنوان دبیر اجرایی کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کند. با وی گفت‌گویی در رابطه با روند مصرف دارو بدون نسخه و عوارض آن انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید:

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26