پیشنهاد مهم فدراسیون ورزشی؛ داروخانه و داروساز تخصصی ورزشی

گفت‌وگو با دکتر کارگر

داروی پیشگیرانه ضرورتی وابسته به تجویز است

دکتر مونا کارگر که متخصص داروسازی بالینی است و در حال حاضر به عنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو فعالیت می‌کند، در گفت‌وگویی اختصاصی به بیان نظرهای خود درباره مصرف منطقی دارو با رویکرد استفاده از داروهای پیشگیرانه پرداخته است که در زیر می‌خوانید:

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26