پیشنهاد مهم فدراسیون ورزشی؛ داروخانه و داروساز تخصصی ورزشی

بانک مرکزی،خزانه و سازمان مدیریت قول داده‌اند،بحث دارو در اولویت باشد

تور دانشجویی ، دستاورد نمایشگاه اصفهان فارما

نمایشگاه اصفهان فارما ؛ تثبیت‌گر حضور تولیدکنندگان در بازار منطقه

یادداشت سردبیر

21 دی 1396
Published in گزارش

امروز اصفهان، فردا صادرات در منطقه

نقش غذاهای دریایی در پیشگیری از امراض و درمان بیماری های مختلف

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرسایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26 

    88203845 21 (98)+

   88198520 21 (98)+