ایجادیک نظام جامع برای شناسایی، کنترل و پایش سلامت مکمل­‌های غذایی

یادداشت سردبیر

17 اسفند 1396
Published in گزارش

از داروسازی تا ترویج روش سالم زندگی

یادداشت مدیرمسئول

17 اسفند 1396
Published in گزارش

یک گام تا تثبیت حضور سندیکا در عرصه جهانی

یادداشت سردبیر

21 دی 1396
Published in گزارش

امروز اصفهان، فردا صادرات در منطقه

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26