ایران فارما، نمایشگاه اول دارویی در خاورمیانه

 اعطای تسهیلات ویژه به دانشجویان رشته های داروسازی و علوم پزشکی

 ایران فارما حامی تولیدات داخلی و رونق بخش صادرات دارویی

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26