مدیر عامل یکی از شرکت های داروسازی اصفهان بیان کرد: اصفهان در سکوت خبری بخش قابل توجه‌ای از نيازهاي دارویی كشور را تامين می‌کند

 حسین بدخشیان در گفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه اصفهان فارما بیان کرد: موقعيت ژئوپليتيكي اصفهان، همواره اين استان را به خاستگاه بسياري از صنايع تبديل نموده است. يكي از صنايع مولد و استراتژيك اصفهان صنعت دارو است كه بر خلاف تهران، در سكوت خبري بخش قابل توجه اي از نيازهاي كشور در حوزه دارو را تامين می كند. اصفهان به دليل مركزيت مي تواند بزرگترين قطب صنعت دارو در كشور در حوزه داروهاي شيميايي، گياهي و زيست فناور شود.  

 به گزارش ستاد خبری ، وی ضمن تاکید بر موقعیت ویژه اصفهان در تامین داروهای مورد نیاز کشور بیان کرد: اصفهان به دليل مركزيت مي تواند بزرگترين قطب صنعت دارو در كشور در حوزه داروهاي شيميايي، گياهي و زيست فناورشود.  اين مهم تاكنون از استان اصفهان دريغ شده در حالي كه زمينه‌ هاي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به ويژه در صنعت دارو بسيار مهياست.

وجود بزرگترين شرکت‌های توليدكننده آنتي بيوتيك كشور و شرکت‌های فعال در حوزه داروهاي شيميايي و داروسازي در حوزه داروهاي گياهي، گواهي بر اين مدعا است. ولي متاسفانه سندرم نصف جهان بر صنعت دارو نيز سايه انداخته است. بر خلاف تصور اذهان عمومي جامعه از اصفهان به عنوان استاني برخوردار، در عمل با توجه به بي مهري هاي گسترده اي كه به اين استان در ساليان اخير شده، اصفهان عملاً در زمره استان هاي نابرخوردار قرار گرفته است.

بدخشیان اضافه کرد: توسعه نامتوازن در كشور و تسهيم غيرمنصفانه منابع ديرگاهي است رشد اين استان را كند و بعضاً متوقف ساخته است. اين در حالي است كه اصفهان از نظر درآمد مالياتي در كشور رتبه اول، ولي از حيث بهره‌گيري از منابع جزء بي‌نصيب‌ترين استان‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه اصفهان می‌تواند همچون دیگر صنایع، خاستگاه دارو باشد، بیان کرد: دلیل این امر به ظرفيت هاي بالقوه موجود در اصفهان در حوزه صنعت دارو به جهت وجود زيرساخت هاي مناسب، شرايط اقليمي، نيروي متخصص، وجود دانشكده داروسازي و ...  بازمی‌گردد . با این حال عمده تمرکز منافع و توزیع در صنعت داروسازی محدود به تهران شده است.

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرسایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26 

    88203845 21 (98)+

   88198520 21 (98)+