تغییر استراتژی اروپا برای بازار دارویی ایران

 

به گزارش نشریه غذا و دارو، لوکا پیگات مدیر فروش منطقه ای شرکت استیلکو که سال گذشته در ایران فارما حضور داشت و امسال شخصا از نمایشگاه بازدید کرد، ضمن حضور در غرفه دبیرخانه نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۸اظهار داشت: بازار دارویی ایران بسیار بزرگ است و تعداد شرکت های داروسازی فعال در ایران سه برابر شرکت های داروسازی کشورهایی چون ترکیه است ؛ همین موضوع فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کرده است. به خصوص آنکه پس از رفع تحریمها، شاهدیم که اروپا استراتژی خود را برای حضور در بازار دارویی ایران تغییر داده است.

وی که تجربه حضور در دوره نمایشگاه ایران فارما را داشته است، گفت: ایران فارما نمایشگاه بسیار بزرگی است و هرساله به لحاظ آماری رشد قابل توجهی دارد و فرصت خوبی برای تبادل دانش است.

این نمایشگاه در مقایسه با CPhI که بین المللی است، بر بازار داروی ایران متمرکز است و شرکت ها میتوانند خودشان مستقیما یا بواسطه نماینده هایشان در این نمایشگاه حضور داشته باشند که فرصت استثنایی است.

 

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرسایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26 

    88203845 21 (98)+

   88198520 21 (98)+