نشریات

نشریات غذا و دارو

جهت مشاهده آنلاین روی لینک آن شماره کلیک کنید و منتظر بمانید تا نشریه به طور کامل بارگذاری شود.

سال 97

 
35
34
32
30
24
24
 
 

سال 96

 
24
24
24
23
22
21
 
20
19
18
17
15
14

سال 95

 
13
12
11
10

سال 94

 
9
8
7
6
5
 

سال 93

 
4
3
2
1
 

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26