1

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو قابل دوام نیست

به گزارش پایگاه خبری غذا و دارو و به نقل از ایرنا، محمد عبدزاده افزود: در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو آخرین صحبت یک مقام دولت، اظهارات آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری است که اعلام کرد تا پایان امسال (سال ۹۹) ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو برقرار است بنابراین مبنای فعالیت کارخانه ها و صنایع دارویی ایران فعلا همین خبر است.

وی ادامه داد: فعلا هیچ خبری درباره تغییر نرخ ارز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی اعلام نشده اما اگر هر تغییری قرار باشد در آینده اتفاق بیفتد باید زودتر اعلام شود تا از اکنون راهکارها و شیوه های تامین و تولید دارو متناسب با آن اصلاح شود و تغییر کند تا صنایع دارویی و مردم کمترین آسیب را ببینند.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: در هر صورت با توجه به روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری و سال گذشته و تاخیرهایی که رخ داده به نظر می رسد ادامه این روند قابل دوام نیست و باید حتما تغییراتی اعمال شود.

عبدزاده افزود: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی برای تغییر نرخ ارز دارو و مواد اولیه، قیمت گذاری دارو، حمایت از بیماران و تامین نقدینگی برنامه و پیشنهادهای عملی دارد و اگر به این نکات توجه شود، می توانیم با کمترین تبعات تغییر نرخ ارز دارو را در کشور اجرایی کنیم