1

ایران‌فارما رویدادی برای مذاکره و شبکه‌سازی در زیست بوم دارویی

 

ایران‌فارما رویدادی برای مذاکره و شبکه‌سازی در زیست بوم دارویی

ایران‌فارما میدانی برای توسعه فرآیند فروش و کسب‌وکار به مخاطبانش است. شرکت‌ها، محصولات یا خدمات خود را به سایر شرکت‌ها و یا سازمان‌های دولتی معرفی می‌نمایند و در دوره‌های مختلف این نمایشگاه همواره قراردادهای مهم تجاری و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده است.
ایران‌فارما رویدادی برای مذاکره و شبکه‌سازی در زیست بوم دارویی است و برنامه‌ها و خدمات نمایشگاهی آن ابزار مهمی برای همکاری و مشارکت بین صاحبان ایده، صاحبان سرمایه، فناوران و نوآوران است. شرکت‌کنندگان در این رویدادها از فرصت‌هایی مانند شبکه‌سازی، دسترسی به منابع سرمایه، مربیان، متخصصان و مزایای زیاد دیگری بهره‌مند می‌شوند.
ایران‌فارما همراه شماست.