1

مهندس علم بیگی: درخواست جدیدی برای افزایش قیمت شوینده ها نداشته ایم

بختیار علم‌بیگی - انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت: درخواستی برای افزایش قیمت شوینده ها نداشته‌ایم.

بختیار علم بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی گفت: اگرچه در ماه های گذشته، تولیدکنندگان محصولات شوینده با مشکلاتی از قبیل تورم شدید اقتصادی و افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید مواجه بوده اند و حتی در مواردی عرضه محصولات آنها به بازارهای مصرف با زیان دهی همراه بوده است.
به گزارشمجله خبری غذا و دارو، مهندس علم بیگی در این زمینه افزود: با این حال برای حمایت از مصرف کنندگان، تا امروز هیچ گونه اقدامی از سوی انجمن برای ارسال مستندات برای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و درخواست افزایش قیمتی برای محصولات شوینده انجام نشده است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، با انتقاد از موارد مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر درخواست افزایش قیمت محصولات شوینده از سوی انجمن، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد محصولات شوینده رخ نداده و طبیعتا هرگونه درخواست اصلاح قیمت این محصولات توسط انجمن، از طریق مجاری قانونی صورت می گیرد و اخبار موثق آن از طریق روابط عمومی انجمن منتشر خواهد شد.//