فروش ۱۰میلیون دستگاه گلکسی اس ۷ در ماه اول عرضه

#