1

نقش اگزوزوم در انتقال داروهای ضد‌سرطان به تومور

اگزوزوم و انتقال داروهای ضدسرطان

“اگزوزوم‌های مشتق ‌شده از ADSC یک وسیله انتقال مؤثر برای داروهای مولکولی کوچک در داخل بدن هستند”

 

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که اگزوزوم سلول‌ها می‌تواند در انتقال داروهای سرطان به تومورها نقش داشته باشد و منجر به تاثیر بهتر این داروها شود.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از مدیکال اکسپرس یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که اگزوزوم‌ها که به‌عنوان حباب‌های کوچکی منتقل‌کننده مولکول‌ها از یک سلول به سلول دیگر ایفای نقش می‌کنند، می‌توانند وسیله‌ای موثر برای ارائه درمان‌های سرطان به تومورها باشند.

در این مطالعه، محققان از اگزوزوم‌های تولید شده توسط سلول‌هایی به نام سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی (ADSCs)  برای یک شیوه  مبتنی بر RNA (miR-138-5p) به تومورهای سرطان مثانه در موش‌ها استفاده کردند.

ارائه‌کنندگان این پژوهش اعتقاد دارند نتایج حاضر نشان می‌دهد اگزوزوم‌های مشتق ‌شده از ADSC یک وسیله انتقال مؤثر برای داروهای مولکولی کوچک در داخل بدن هستند، و (miR-138-5p)  ارائه ‌شده با اگزوزوم یک عامل درمانی امیدوارکننده برای درمان سرطان مثانه است.

نتایج این تحقیق در Cancer Medicine ارائه شده است.//